Resultat från #inkluderaflera 27.4.2016

29.04.2016 kl. 11:17
Nu har vi samlat ihop resultaten frun vår kick-off-träff i Helsingfors 27 april 2016.

Under dagen tweetades flitigt. Läs tweeten (och se på bilderna) HÄR.

Vi hade rekordmånga presentationer, hela 13 stycken! En del lät oss dela vad de hade att visa.

Vice stadsdirektör Pekka Sauris presentation om hur tekniken påverkar kommunikationen mellan staden och invånarna

Asta Manninens presentation om Öppen data och Region Infoshare

Ben Fernströms presentation om Skriftly

Susanna Nyholms presentaion av hälsoappen Wellmo

Anders Starcks presentation av hur nyanlända integreras i det digitala samhället med hjälp av ett EU-projekt

Dessutom visades några filmer och prezi-presentationer.

Sami Reuter från Folkhälsan talade om stöd för närvårdare och visade den här filmen

Simon Lampenius och Mirva Sandén berättar om hur och varför kyrkan arbetar med Minecraft här

Följ oss på twitter och dela med dig av dina tankar, under tagen #inkluderaflera

Johanni
Vi har resultat

Evenemang

Inga händelser på kommande

Aktuellt

Presentation av Digidel-nätverket

17.06.2017 kl. 16:23

Folkbildning och digitalisering

17.06.2017 kl. 16:07

Facebook

14.06.2017 kl. 15:18

Finland håller i snabb takt på att digitaliseras. Allt fler tjänster flyttar över till nätet. Detta ökar tillgängligheten och medborgarnas insyn.

Det är viktigt att alla har samma möjligheter att delta i och utnyttja den digitala vardagens möjligheter. Statistiken visar att våra äldsta medborgare fortfarande är de som är minst digitala.

 

Nätverket Inkludera ännu flera erbjuder en möjlighet för bibliotek, kommuner, arbetar- och medborgarinstitut och tredje sektorn att tillsammans göra nätet tillgängligt för alla.


Nätverket samordnar information om utbudet av senior-data-kurser, erbjuder fortbildning åt bibliotekarier (i samarbete med Regionförvaltningsverket) och samlar upp idéer och förslag på hur vi alla kan samverka.


Nätverket inbjuder nu alla intresserade till öppna diskussionsträffar om hur vi kan samarbeta och vilka behov som finns.

Projektet får stöd från Undervisnings- och Kulturministeriet 2016-2017