Forskning

Finland, Sverige och Norge i världstoppen på digitalt index

Finland, Sverige och Norge är bland de bästa i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.Läs mera »
Johanni
07.09.2016 kl. 15:19

Digital historia

Om du trodde det digitala är något som förändrar världen har du bara sett halva bilden.Läs mera »
Johanni
20.05.2016 kl. 10:21

Inklusion och hälsa

Anna Forsman och Johanna Nordmyr från Institutet för Hälsa och Välfärd intervjuades i radio.Läs mera »
Johanni
27.11.2014 kl. 12:40

Forskingsprojektet @geing Online

Projektets syfte är att utreda samband mellan tillgång till internet och äldres(60+) livssituation och välbefinnande, samt om och hur man kunde använda internet som ett verktyg vid främjande av ett gott åldrande. Med olika forskningsmetoder ser man på äldre och internetanvändning på både mikro(individ)- och makro(samhälls)nivå.Läs mera »
Johanna
10.06.2014 kl. 08:56